Ważne!!! Informacja o rekrutacji

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ZSO  w Sędziszowie informuje, że termin złożenia wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej upływa  30.03.2020r.

Wnioski można złożyć w  sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1200

Ze względu na zaistniałą sytuację, kandydaturę dziecka można zgłosić telefonicznie – 41 3810 120