Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna stanowi integralną i niezastąpioną część systemu wychowania szkolnego. Jest ważnym ogniwem, uczestniczącym w realizacji celów opiekuńczych i dydaktyczno – wychowawczych. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, rozwijaniu zainteresowań i odrobienia prac domowych. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania. Wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku

7:00 – 8:00

11:30 – 15:30

Opiekunowie świetlicy szkolnej:

 Danuta Kot
 Dorota Nieckarz
 Ewa Mrozińska
 Teresa Trela
 Katarzyna Porębska –  Piekara
 Teresa Maciąg
 Wioletta Jaros
 Małgorzata Kaszuba – Mucha