Nauczyciele

Kadra nauczycielska

Krzysztof Trela – dyrektor, nauczyciel matematyki
Bożena Barchanowska – wicedyrektor, nauczycielka języka polskiego,
terapeutka pedagogiczna
Dagmara Bednarska – nauczycielka biologii i przyrody, terapeutka
pedagogiczna
Anna Ciosek – nauczycielka języka polskiego i historii
Monika Dudzińska – nauczycielka matematyki i informatyki
Sylwia Gardiew – nauczycielka języka angielskiego i historii
Tomasz Gardiew – nauczyciel wychowania fizycznego, plastyki i techniki
Grażyna Grochowina – pedagog szkolny
Anna Holisz-Uramowska – nauczycielka języka angielskiego
Małgorzata Hukowska – nauczycielka języka niemieckiego
Iwona Janowska – nauczycielka fizyki
Wioletta Jaros – nauczycielka informatyki
Michał Jawor – nauczyciel religii
Juszczyk Darek – nauczyciel wychowania fizycznego
Małgorzata Kaszuba-Mucha – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i informatyki
Jolanta Klimczak – nauczycielka wychowania przedszkolnego
i wychowania fizycznego
Danuta Kot – nauczycielka wychowania fizycznego
Jarosław Kot – nauczyciel wychowania fizycznego
Iwona Kwiecień – nauczycielka języka polskiego, logopeda
Anna Leśniewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Teresa Maciąg – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Teresa Makuch – nauczycielka wychowania przedszkolnego
Zdzisław Makuch – nauczyciel religii
Marta Malanowicz – nauczycielka biologii i geografii
Barbara Marusieńska – nauczycielka języka angielskiego
Ewa Mrozińska – nauczycielka muzyki
Sabina Musiał – nauczycielka języka polskiego
Adriana Nowak-Warkoczyńska – nauczycielka edukacji przedszkolnej
ks.Ariel Szymiczek – nauczyciel religii
Wiesława Pasek – nauczycielka języka polskiego i doradca
zawodowy
Patrycja Poczęta – terapeutka pedagogiczna
Katarzyna Porębska-Piekara – nauczycielka chemii i matematyki
Anna Rejek – nauczycielka języka niemieckiego
Beata Rokicka – nauczycielka geografii
Krystian Rokicki – nauczyciel wychowania fizycznego
Maciej Równicki – nauczyciel języka polskiego
Małgorzata Sroga – nauczycielka języka angielskiego i historii
Elżbieta Strzębała – nauczycielka języka polskiego
Lucyna Świstak – nauczycielka bibliotekarz
Maria Tatarczuch – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Teresa Trela – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Anna Trzcińska – nauczycielka historii i wiedzy
o społeczeństwie
Marek Tutakiewicz – nauczyciel matematyki
Małgorzata Walencik – nauczycielka chemii i matematyki
Bożena Wiekiera – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i matematyki