Dyrekcja i sekretariat szkoły

 

dyrektor szkoły – Krzysztof Trela
wicedyrektor szkoły – Bożena Barchanowska