Wychowawcy

Wychowawcy klas 0 – VIII

edukacja przedszkolna
grupa 0a –
grupa 0b –

etap I

klasa Ia – Anna Leśniewska
klasa Ib –  Maria Tatarczuch
klasa IIa – Małgorzata Kaszuba-Mucha
klasa IIb – Bożena Wiekiera
klasa IIIa – Teresa Maciąg
klasa IIIb –  Teresa Trela

etap II

klasa IVa – Iwona Janowska
klasa IVb – Sylwia Gardiew
klasa Va – Marta Malanowicz
klasa Vb – Iwona Kwiecień
klasa VIa – Małgorzata Walencik
klasa VIb – Monika Dudzińska
klasa VIIa – Anna Trzcińska
klasa VIIb – Małgorzata Sroga
klasa VIIc – Anna Holisz-Uramowska
klasa VIIIa – Tomasz Gardiew
klasa VIIIb – Anna Ciosek
klasa VIIIc – Elżbieta Strzębała