Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Uczymy się i bawimy”

Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Uczymy się i bawimy”, którego celem jest innowacyjne i kreatywne podejście nauczycieli do rozwijania podstawowych umiejętności edukacyjnych, społecznych i samoobsługowych u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udział w wyżej wymienionym projekcie polega na realizacji wybranych zadań tematycznych przeznaczonych na każdy miesiąc. Szkolni koordynatorzy projektu publikują zrealizowane zadania na stronie projektowej grupy. Uczniowie poprze zabawę doskonalą swoją samodzielność, niezależność życiową oraz  nowe umiejętności społeczne.  Wykonywane zadania przynoszą wiele radości, uśmiechu i wiary w swoje możliwości.
Szkolni koordynatorzy projektu;
1. Patrycja Poczęta
2. Adriana Nowak-Warkoczyńska
3. Marta Wierzbowska