Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
14 – 27 stycznia 2019 r. – ferie zimowe
15 kwietnia – 17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie

W roku szkolnym 2018/2019 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno –wychowawczych* w SP nr 1 będą:

1. 02.11.2018 – piątek (Dzień Zaduszny)
2. 10.04.2019 – środa (egzamin gimnazjalny)
3. 11.04.2019 – czwartek (egzamin gimnazjalny)
4. 12.04.2019 – piątek (egzamin gimnazjalny)
5. 15.04.2019 – poniedziałek (egzamin ósmoklasisty)
6. 16.04.2019 – wtorek (egzamin ósmoklasisty)
7. 17.04.2019 – środa (egzamin ósmoklasisty)
8. 02.05.2019 – czwartek( Święto Flagi)

*
W dniach wolnych od zajęć uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo -opiekuńczych organizowanych przez szkołę, po zgłoszeniu wcześniej potrzeby zapewnienia uczniom opieki.
Zgłoszenie potrzeby zorganizowania zajęć opiekuńczych na ustalone dni wolne następuje poprzez wpis rodzica do zeszytu kontaktu z rodzicami, który znajduje się w świetlicy szkolnej na dwa dni przed planowanym dniem wolnym.