Biblioteka szkolna

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie zaprasza czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.
W bibliotece i na terenie czytelni przebywają uczniowie i nauczyciele przed lekcjami, podczas przerw i po skończonych lekcjach. Uczniowie poszerzają swoje wiadomości wykorzystując księgozbiór główny, podręczny i literaturę popularnonaukową wyszukując materiały potrzebne do konkursów oraz przygotowując się do lekcji. Nauczyciele bibliotekarze udzielają porad i wskazówek bibliograficznych w zależności od wieku odbiorcy.
Biblioteka szkolna uczestniczy w akcjach promujących czytelnictwo wśród uczniów: „Poczytaj mi Przyjacielu” i „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem tych akcji jest uświadomienie dzieciom jak ważne dla każdego z nas jest głośne czytanie 20 minut dziennie, codziennie.
Celem akcji „Poczytaj mi Przyjacielu” jest prezentacja nowości książkowych dostosowanych do wieku odbiorcy. Podczas spotkań z uczniami oddziałów zerowych i klas młodszych dzieci z wagą słuchają fragmentów czytanych książek i wierszy towarzyszy temu wesoła i miła atmosfera.
W bibliotece szkolnej organizowane są spotkania autorskie między innymi z panią Joanną Tyluś – Malak warsztaty dla uczniów klas drugich i trzecich pt. „Jak powstaje książka”. Warsztaty dotyczyły procesu powstawania książek. Zadaniem uczestników było utworzenie własnej książki przy użyciu różnych technik. Pani Joanna pokazała uczestnikom jak powstaje książka od momentu zrodzenia się pomysłu poprzez pisanie, obróbkę tekstu, ilustracje, okładkę do otrzymania produktu finalnego.
Biblioteka szkolna bierze udział w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły np. Dni Otwarte Szkoły, Dzień Zdrowia. Biblioteka szkolna organizuje również Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych – wypożyczanie książek, rozmowy z czytelnikami, częstowanie cukierkami oraz udział w konkursie czytelniczym.
Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących mogą korzystać z książek metodycznych z różnych dziedzin. Biblioteka szkolna stale kupuje nowości książkowe według zainteresowań uczniów oraz lektury według potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli.

Lucyna Świstak