ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XIV MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIV MIĘDZYSZKOLNYM

KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK (EDYCJA ONLINE)

„Z ANIOŁAMI ZAŚPIEWAJMY …” 2022

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

 

Nauczyciele odpowiedzialni:

Anna Ciosek, Małgorzata Kaszuba-Mucha,  Monika Dudzińska

 Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
 • odkrywanie i promowanie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży.

REGULAMIN KONKURSU

 • XIV Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu i przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich, uczniów klas I-III, uczniów klas IV-VIII, uczniów szkół średnich oraz organizacji kulturowych.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z każdej grupy wiekowej (jeden występ w każdej kategorii) po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych: soliści, duety, tria albo zespoły wokalne czy zespoły wokalno – instrumentalne (do 6 osób), prezentujący 1 kolędę lub pastorałkę.

Występy będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • I kategoria najmłodsza – dzieci 6-letnie, uczniowie klas I,
 • II kategoria młodsza  – uczniowie klas II, III, IV,
 • III kategoria starsza – uczniowie klas V, VI, VII,
 • IV kategoria najstarsza – uczniowie klas VIII, uczniowie szkół średnich.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • emisja głosu,
 • interpretacja,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Warunki uczestnictwa:

 • Przesyłając zgłoszenie, Zgłaszający akceptuje regulamin Konkursu.
 • Formularz zgłoszeniowy z załącznikami, znajduje się stronie Szkoły Podstawowej nr 1 w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie:  sp1sedziszow.pl
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Ze względu na epidemię Konkurs będzie miał charakter zdalny – oceniane będą występy zarejestrowane i przesłane do Organizatora.
 • Do Konkursu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne:
  prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 20 grudnia 2021 r.

na adres e-mail:   konkurszaniolami@wp.pl . Termin ten bezwzględnie nie może zostać przekroczony.

 • Każdy, kto prześle formularz zgłoszenia, otrzyma na podany adres e-mail link, pod którym należy umieścić nagranie (Trzeba kliknąć w ikonkę „Konkurs”, przenieść nagranie i upuścić)
  w nieprzekraczającym czasie do 5 stycznia 2022 r. Prosimy o równoczesne przesłanie skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku uczestników

na adres konkurszaniolami@wp.pl

 • Pliki wideo do oceny w pierwszym etapie mogą być nagrywane przy użyciu, zarówno amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku.
 • Nagrania wideo powinny być wykonane starannie, film wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem.
 • Nagranie nie może przekraczać 2 minut.
 • Utwór może być wykonany a cappella lub z użyciem podkładu muzycznego.
 • Każde nagranie powinno się rozpocząć od prezentacji wykonawcy: imię i nazwisko, wiek, szkoła, tytuł utworu.
 • Wykonawcy prezentujący piosenki niezwiązane tematycznie z Konkursem będą zdyskwalifikowani.
 • Po przesłaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia oraz nagrania nie ma możliwości zmiany repertuaru
  i wymiany przesłanego nagrania.
 • Wyniki konkursu zostaną przedstawione dnia 26 stycznia 2022 r. na stronie szkoły sp1sedziszow.pl i na szkolnym facebooku.
 • Nagrania laureatów lub ich fragmenty zostaną umieszczone na stronie szkoły lub na szkolnym kanale Youtube.
 • Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.

Regulamin Jury:

 • W skład Jury wchodzą osoby niezwiązane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się

w konkursie.

 • Komisję Jury powołuje Organizator.
 • Oceniany będzie poziom artystyczny, walory głosowe oraz interpretacja wykonywanych utworów.
 • Jury oceni prezentacje w skali od 1 do 10 za każdy utwór.
 • Oceny członków Jury są tajne.
 • Werdykty wydane na podstawie oceny Jury są ostateczne.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Jury w składzie powołanym przez organizatorów konkursu przyzna tytuły laureatów I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, które zostaną przekazane drogą elektroniczną.
 • Laureaci otrzymają nagrody książkowe lub rzeczowe.
 • Nauczyciele prowadzący otrzymają elektronicznie podziękowania.

Uwagi końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
 • Zgłoszenie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz wykorzystaniem ich wizerunku dla potrzeb organizacji konkursu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zarejestrowanego występu lub jego fragmentu w celach promocyjnych i dokumentalnych – Załącznik 2

Zgłoszenie do XIV Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ONLINE

oznacza akceptację regulaminu.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.

Kontakt telefoniczny – 413810120

oraz nauczyciele:

 • Anna Ciosek – tel. 662248228
 • Małgorzata Kaszuba-Mucha – tel. 512429502
 • Monika Dudzińska – tel. 600696086

Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu (kliknij, aby pobrać)