Świetlica szkolna

Opiekunowie świetlicy szkolnej
 Elżbieta Muszyńska
 Adriana Nowak-Warkoczyńska
 Elżbieta Juran
 Danuta Kot
 Małgorzata Hukowska
 Anna Rejek