Rada Rodziców

Przewodnicząca – pani Magdalena Smołuch