XII Marsz Pamięci

Marsz Pamięci – to duża środowiskowa uroczystość, która została zainicjowana w 2009 roku przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów dawnego Gimnazjum w Sędziszowie. Choć data każdego Marszu Pamięci była inna, to wszystkie odbyły się w miesiącu kwietniu, uznanym Miesiącem Pamięci Narodowej. Dlaczego kwiecień jest tym wyróżnionym miesiącem? Jakie ważne wydarzenia pragnęliśmy upamiętnić organizując te uroczystości?
Kwiecień jest miesiącem, który w historii narodu polskiego zaznaczył się wyjątkowymi, niestety tragicznymi, wydarzeniami. W kwietniu 1940 roku na rozkaz Stalina NKWD rozstrzelało oficerów i żołnierzy, jeńców obozu w Kozielsku, a mordu dokonano w lesie katyńskim. Dnia 13 kwietnia 1943 r. Niemcy przez radio podali informację o odnalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich żołnierzy, oskarżając ZSRR o dokonanie zbrodni. W kwietniu czcimy pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej, tych którzy zginęli walcząc z bronią w ręku i tych zamordowanych przez okupantów na ziemiach polskich i na „nieludzkiej ziemi”.
Historia naszego regionu również dostarcza nam ważnych wydarzeń, o których powinniśmy pamiętać. W kwietniu 1944 r. powstał i rozpoczął działalność partyzancki oddział AK „Spaleni”, dowodzony przez podpor. Stefana Rajskiego ps. „Zryw”. Pierwsza zbiórka oddziału odbyła się 17 kwietnia 1944 r. w lesie pod Tarnią. Już w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1944 r. przeprowadzona została akcja zbrojna na stację i parowozownię Sędziszów. Oczywiście przykłady bohaterstwa i martyrologii Polaków znajdziemy również w innych miesiącach czasów współczesnych. Przesłanie Marszu Pamięci jest takie, że my wszyscy: dorośli, młodzież i dzieci, pragniemy oddawać cześć i uświetnić pamięć tych, dla których wolność i honor były ważniejsze od życia. Chcieli oni pozostać Polakami. Na jednej szali położyli własne życie i śmierć. Chcąc dać szansę innym życia w wolnej Polsce, narażali bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.
„Naród, który nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości” napisał Józef Piłsudski.

Jednoczymy się więc w modlitwie, szacunku, kształtowaniu pamięci historycznej i tożsamości narodowej, aby tę ideę realizowały kolejne pokolenia.
Marsz Pamięci w tym roku odbył się 21 kwietnia. Rozpoczął się zbiórką na placu przed budynkiem Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Sędziszowie. Po zapaleniu zniczy przed Dębem Katyńskim uformował się pochód, który prowadziły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Sędziszowie i Drużyny Harcerskiej ZHP. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i przedstawiciele społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Sędziszowie w ciszy i zadumie udali się do Kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, aby przeżyć patriotyczną mszę celebrowaną przez proboszcza tej parafii ks. Edwarda Giemzę.
„Spotykamy się tutaj wszyscy razem, i ci młodsi i ci starsi. Jesteśmy tu po raz dwunasty, aby oddać hołd i wspomnieć bohaterów, naszych przodków i mieszkańców naszej sędziszowskiej ziemi” powiedział Dyrektor ZSO w Sędziszowie p. Krzysztof Trela na początku oficjalnej uroczystości.
Po mszy młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowała wzruszający montaż słowno-muzyczny, obrazujący przeżycia, działalność konspiracyjną i cierpienia Polaków podczas II wojny światowej. Po krótkim przemówieniu Burmistrz Sędziszowa p. Wacław Szarek zaprosił uczestników uroczystości do wysłuchania Apelu Poległych przy pomniku Żołnierzy AK „Spalonych”, również w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie. Apel prowadzili uczniowie klasy 8c Oskar Radecki i Mikołaj Baran. Uczniowie zostali przygotowani przez p. Annę Holisz – Uramowską, Ewę Mrozińską i Annę Trzcińską.
Ostatnim punktem tej uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej „Spaleni”. Harcerze zaciągnęli wartę, aby w ten sposób oddać cześć, szacunek i swoje uznanie tym wszystkim, dla których BÓG, HONOR i OJCZYZNA były najwyższą wartością.
Anna Trzcińska

« z 3 »