”Wędruj z nami …” 2021 r. Pieszy rajd krajoznawczo-rekreacyjny dla klas I-III

Dnia 8 czerwca 2021 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w ZSO w Sędziszowie wraz
z wychowawcami wyruszyli na pieszy rajd krajoznawczo – rekreacyjny pod hasłem: „Wędruj z nami…”.
Celem rajdu było poznanie walorów krajobrazowych najbliższej okolicy, kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody, zapoznanie z historią i zabytkami Sędziszowa, a także promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i budowanie pozytywnych relacji między uczniami.
Każda klasa otrzymała kopertę z wyznaczoną trasą oraz zadaniami do wykonania. Trasy były dostosowane do wieku uczniów, a zadania zachęcały do działania i bezpośredniej obserwacji otaczającej przyrody. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali wychowawcy.
Uczniowie klas pierwszych udali się na Bazę Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjną, gdzie wykazali się wiedzą przyrodniczą, dotyczącą świata roślin i zwierząt żyjących w wodzie i w jej pobliżu. Aktywny udział
w zabawach badawczych, rozwiązywanie zagadek i quizów przyrodniczych sprawiły im dużo radości i satysfakcji. Zorganizowane rozgrywki sportowe, wspólny piknik oraz zabawa na placu zabaw sprzyjały integracji dzieci.
Ciekawym doświadczeniem dla pierwszoklasistów było spotkanie z pracownikiem Policji st. asp. Pawłem Łukasikiem, którzy apelował o zachowanie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku w pobliżu rzek
i zbiorników wodnych. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, pochwaliły się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podczas spotkania z nieznajomym.
Uczniowie klas drugich wyruszyli w stronę Rynku w starej części Sędziszowa, gdzie poznali historię
i architekturę zabytkowego kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Następnie udali do Państwowej Straży Pożarnej, gdzie wykazali się wiedzą na temat prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Po części edukacyjnej, nastąpiła część praktyczna, w której uczniowie zaprezentowali przed strażakami swoje sprawności fizyczne.
Klasa trzecia miała za zadanie odszukać i zaznaczyć na mapie najciekawsze obiekty miasta. Następnie uczniowie udali się na miejsce pamięci w Swaryszowie, zapalili znicze, aby uczcić pamięć poległych. Podczas wspólnej wędrówki organizatorzy sprawdzili wiedzę uczniów na temat roślin i zwierząt leśnych oraz piętrowej budowy lasu. Uczniowie wykazali się sprawnością intelektualną i fizyczną.
Wszyscy uczestnicy byli przygotowani do wyprawy i dobrze zorganizowani. Mogli aktywnie i przyjemnie spędzić czas, sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w wielu dziedzinach. Z dużym zaangażowaniem wykonywali poszczególne zadania, dokumentując swoje spostrzeżenia.
Pogoda i nastroje sprzyjały wędrówce. Różnorodne gry i zabawy przyczyniły się do integracji i wspomagały aktywny wypoczynek. Wszyscy uczestnicy rajdu wrócili do szkoły zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni. Dokumentują to piękne pamiątkowe zdjęcia. Na dzieci czekały pamiątkowe medale i słodki poczęstunek.

« z 2 »