ZAJĘCIA TERENOWE Z EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W KLASIE II B

W dniu 27 kwietnia 2021 r. klasa II b wybrała się na wycieczkę przyrodniczą nad rzekę Mierzawę. Celem naszej wycieczki było poznanie środowiska przyrodniczego, zwiększenie wiedzy uczniów na temat wód i konieczności ich ochrony, oraz wyzwalanie postawy badawczej i rozbudzanie zainteresowania różnorodnością świata, jego bogactwem i pięknem. Przeszliśmy trasą koło zalewu. Pierwszym zadaniem było rozpoznawanie różnych roślin, drzew i krzewów. Następnie dzieci podzieliły się na trzyosobowe zespoły. Każda grupa wyposażona w lupy miała za zadanie przeprowadzić obserwację przyrody z bliska. Następnie uczniowie mieli zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie: jaki rodzaj środowiska wodnego obserwują czy woda wygląda spokojnie, czy jest wzburzona,- jakie rośliny i zwierzęta żyją na jej brzegach , czy w jej pobliżu znajdują się jakieś śmieci, czy rzeka (zbiornik) jest wykorzystywana przez ludzi (np. do połowu ryb, w celach rekreacyjnych) Po powrocie do szkoły przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali efekty swojej pracy, przedstawiali wyniki przeprowadzonych obserwacji. Wspólna wycieczka po miesięcznym zdalnym nauczaniu była bardzo udana, wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.
Teresa Trela