Wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego

W 24.09.2019 r. klasy I a i I b wyposażone w odblaskowe kamizelki wybrały się na wycieczkę autokarową do Miasteczka Ruchu Drogowego w Jędrzejowie. Jest to symulacja rzeczywistości drogowej, z jaką każdy uczestnik ruchu drogowego, w tym każde dziecko, spotyka się na co dzień.
Na miejscu czekali na nas panowie policjanci z Komendy Policji w Jędrzejowie. którzy oprowadzili nas i opowiedzieli o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci miały możliwość spacerowania na świeżym powietrzu i korzystania m.in. ze skrzyżowania ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, skrzyżowania o ruchu okrężnym, przejścia dla pieszych, przejazdów dla rowerów, przejścia przez tory. Poszczególne zasady ruchu były omawiane, następnie zdobyta wiedza wykorzystywana była w praktyce -poprzez uczestnictwo w infrastrukturze Miasteczka. Na terenie miasteczka obowiązują przepisy zgodne z Kodeksem Drogowym . Dzieci razem z panem policjantem analizowały konkretne sytuacje drogowe, odpowiadały na pytania, a także dowiedziały się jakie są zagrożenia i skutki niewłaściwego poruszania się po ulicy. Miały okazję poznać również najważniejsze znaki drogowe, ich rodzaje, a także uczestniczyć w ruchu drogowym z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. Pod koniec spaceru panowie policjanci podarowali wszystkim dzieciakom odblaski. Kierujemy serdeczne podziękowania Kierownikowi Rewirów Dzielnicowych aspirantowi Piotrowi Nowakowi za zorganizowanie całej akcji.