Podziękowanie Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa