WSPIERAMY PREDYSPOZYCJE

Wszystkie ręce w górze! – tak chętnie pracują uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
A to nie jedyna multimedialna pomoc dydaktyczna w tej placówce.
– W naszej szkole korzystamy z takich nowoczesnych technologii jak tablice interaktywne, wizualizery, dywan interaktywny, tablety i roboty Dash – mówiła prelegentka Patrycja Poczęta podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne w Kielcach.
W konferencji 28 września 2019 r, w której jedną z prelegentek była Patrycja Poczęta, nauczycielka z ZSO w Sędziszowie, wzięło udział ponad 800 pedagogów, psychologów i terapeutów. Tematyką konferencji było zagadnienie dotyczące nowoczesnych form przekazu wiedzy w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Współcześnie obserwuje się ogromny postęp technologiczny w różnych dziedzinach życia. Obecny jest on również w edukacji. Nasza szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe, tablice interaktywne, wizualizery, tablety, dywany interaktywne, okulary vr i aplikacje mobilne i wiele innych mediów to atrybuty nowoczesnej szkoły. Nauczyciele ZSO wykorzystują w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej narzędzia interaktywne, posługują się urządzeniami multimedialnymi podczas zajęć z klasą, terapii czy rewalidacji. Wchodzą dzięki temu w świat współczesnych dzieci i młodzieży, stając się niejako przewodnikami motywującymi do rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów.
Na przestrzeni lat obserwujemy w szkole zdecydowanie większą liczbę dzieci
i młodzieży z zaburzeniami, deficytami, ale również ze zdolnościami. Wymagają oni od nauczycieli zindywidualizowanego podejścia, a także poszukiwania i wykorzystywania nowych, skutecznych metod i narzędzi pracy. Nowoczesne technologie multimedialne stanowią istotne wsparcie procesu dydaktycznego i wychowawczego, a nawet terapeutycznego, ze względu na specyficzne funkcjonowanie tej grupy uczniów.
Zajęcia z wykorzystaniem multimediów stwarzają warunki do rozwoju dydaktycznego i społecznego na wielu płaszczyznach, a szkoła, jako twórcza organizacja jest środowiskiem bardziej sprzyjającym nowatorskim uczniom i nauczycielom. Jest ona wtedy bardziej chłonna innowacyjnie i podatna na zmiany i reformowanie.
W Zespole Szkol Ogólnokształcących w Sędziszowie reagujemy na wymogi otoczenia i środowiska, adekwatnie zaspokajamy potrzeby edukacyjne, wykorzystując nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania takie jak np. „aktywna przerwa”, podczas której uczniowie sami przygotowują formy aktywnego spędzenia czasu między lekcjami. Kolejną innowacją jest „sala relaksacyjna” – wyposażona przez samych uczniów tej placówki, a także ciekawe rozwiązania wystroju szkoły, pomagające w nauce. Są to naklejki na schodach ze wzorami, tabliczką mnożenia czy alfabetem, umieszczone w poszczególnych skrzydłach szkoły należących do danych etapów edukacyjnych.
Szkoła twórcza jest szkolą przyszłości, dlatego innowacyjne rozwiązania w szkołach ogólnodostępnych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ciała pedagogicznego, psychologicznego i terapeutycznego, co potwierdza tak liczna grupa słuchaczy podczas konferencji.
Udział naszej koleżanki w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Kielcach jest ważnym wyróżnieniem i przypieczętowaniem tego, że Zespół Szkół Ogólnokształcących jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół ogólnodostępnych oraz posiadających dobrze przygotowaną kadrę nauczycielską do kształcenia dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijania potencjału dzieci zdolnych. Szkoła nowoczesna to nie tylko zaplecze materialne, ale przede wszystkim zatrudniona kadra pedagogiczna posiadającą odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.
Oprócz polskich prelegentów można było wysłuchać podczas konferencji wykładu Tracy Henrickson z USA oraz Alony Korol z Ukrainy, które podzieliły się swoim doświadczeniem w wspieraniu predyspozycji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Patrycja Poczęta
Adriana Nowak-Warkoczyńska