17 września – 81. rocznica wkroczenia wojsk radzieckich na tereny ziem polskich w 1939 r.

Dziś mija 81. rocznica wkroczenia wojsk radzieckich na tereny ziem polskich we wrześniu 1939 r. Upamiętniając tę rocznicę,  harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie uczcili pamięć setek tysięcy ludzi, którzy zostali zgładzeni lub wysiedleni ze swoich domostw. 1 września 1939 r. rozpoczęła się długotrwała okupacja ze strony Niemiec, a  od 17 września ze strony ZSRR.
Harcerze zapalili znicze przy Dębie Pamięci i oddali hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej, a zwłaszcza tym, którzy zginęli w miejscach kaźni sowieckiej Rosji.