Takie W – F to frajda !

W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie klasy Ib SP  nr 1  w ZSO w Sędziszowie uczestniczyli w ZAJĘCIACH OTWARTYCH, które odbyły się 29.05.2019 r. w kompleksie sportowym OSiR.
Celem było upowszechnienie aktywności fizycznej wśród uczniów, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postaw oraz poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.
Na zakończenie roku szkolnego postanowiłam przeprowadzić zajęcia otwarte dla rodziców, aby sami mogli się przekonać jak ich dzieci świetnie pływają i jak ważną rolę i znaczenie mają zajęcia na basenie.
Zajęcia na basenie przeprowadził instruktor Sławomir Dywoński.