Znawczyni językowych form i norm

Znawczyni językowych form i norm
Aleksandra Różańska, uczennica klasy 8b naszej szkoły, została laureatką II miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Językowym, który odbył się w dniu 27 marca 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie. Turniej wpisany jest na listę konkursów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że Ola otrzyma dodatkowe punkty podczas rekrutacji do liceum. Test dla uczestników konkursu opracowali nauczyciele akademiccy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, ale też umiejętnością odmiany nazw miejscowych, nazwisk, skrótowców, tworzenia przymiotników od nazw własnych, np. przymiotnik od nazwy miasta Końskie brzmi konecki, a po ujejskich uliczkach chodzimy w Ujeździe. Sprawdzana też była wiedza na temat frazeologizmów, np. poprawna forma słyszanego w mowie potocznej wyrażenia iść po najmniejszej linii oporu brzmi: iść po linii najmniejszego oporu. Uczestnicy konkursu wskazywali błędy w niepoprawnie sformułowanych zdaniach i je poprawiali.
Patronat nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej, Świętokrzyski Kurator Oświaty, wojewoda świętokrzyski, samorząd województwa świętokrzyskiego i starosta włoszczowski.
Olu, gratulujemy Ci tego pięknego sukcesu i życzymy świetnego wyniku na egzaminie ósmoklasisty.
Anna Ciosek